Pau A. Monserrat, de Futur Finances, és un economista especialitzat en finances que ha tingut l’oportunitat de compartir els seus coneixements sobre el mercat hipotecari amb els càrrecs electes dels ens locals de la demarcació de Barcelona (alcaldes, regidors, presidents, consellers o altres) i a càrrecs directius que treballin en Urbanisme, Habitatge o Serveis Socials.

Les sessions d’informació sobre les entitats financeres i el seu entorn han sigut organitzades per la Diputació de Barcelona. La presentació de les ponències, en paraules dels responsables de la Diputació de Barcelona és la següent:

L’actual crisi econòmica està accentuant les dificultats de les famílies en pagar les seves hipoteques així com l’existència d’estoc d’habitatges de recent construcció sense ocupar. Ambdós fenòmens tenen un fort impacte local i situen a les entitats financeres com a nous actors a tenir en compte en la definició d’estratègies i actuacions municipals en l’àmbit de l’habitatge. Però com s’organitzen i com es prenen les decisions en el sí d’aquestes entitats? És possible arribar a acords i aliances a nivell local? De quina manera?

La sessió té per objectiu buscar respostes a aquestes preguntes, oferint informació i coneixements a alcaldes/es i demés càrrecs electes sobre les entitats financeres i el seu entorn, oferint eines i recursos per facilitar-ne la comunicació i, també, compartint iniciatives i experiències que s’estiguin duent a terme des de l’àmbit local.

En quant a la presentació que fa del ponent la Diputació:

Pau A. Montserrat és expert en finances i temes hipotecaris. Va treballar com a empleat hipotecari i actualment es dedica a la creació continguts en l’àmbit econòmic a la Xarxa, i és el administrador de l’empresa Futur Finances Balears SL (dedicada a la intermediació financera i especialitzada en la tramitació de préstecs hipotecaris per finançar la compra d’immobles, subrogacions i reunificacions de deutes y préstecs).

Participa en pàgines com iAhorro, FinancialRed, Euribor Blog, Gurusblog, Invertia, i és editor del blog de Futur Finances.

Últimament ha participat en diversos programes de televisió i està a punt de publicar un llibre.

Per més informació podeu consultar el seu currículum online.

Jornades 2013

Les jornades programades per aquest anys es van realitzar amb un resultat més que satisfactori. Transcrivim les conclusions que la responsable de coordinar-les de la Diba, Marina Pons, reflexa en la comunitat virtual de la institució:

Durant l’any 2013 s’han realitzat 11 sessions de d’informació sobre les entitats financeres i el seu entorn «Coaching financer», 8 de les quals es van dedicar a càrrecs electes i es van celebrar a les seus dels diferents consells comarcals i les altres 3 per a tècnics, celebrades a la Diputació de Barcelona.

Les primeres vuit sessions es van plantejar amb l’objectiu de donar informació i coneixements de com funcionen les entitats bancàries a alcaldes i regidors dels municipis, així com de presidents i consellers dels consells comarcals, tenint en compte la seva transformació com a actors fonamentals en el món de l’habitatge, tant pel que fa als processos d’execucions hipotecàries com de la gestió dels habitatges de la seva propietat.

Posteriorment i tenint en compte les demandes d’alguns ajuntaments, es van proposar sessions similars als tècnics dels serveis d’habitatge, donant la possibilitat de participar a tècnics d’altres institucions com la Generalitat o organitzacions benèfiques i de consumidors que treballen en aquest tema.

En aquest cas les jornades es van dividir en dos blocs: una primera part introductòria del funcionament de les entitats bancàries i una segona on s’analitzava un préstec hipotecari des de la perspectiva d’un economista.

La sessió va ser conduïda per en Pau A. Monserrat, expert amb finances i temes hipotecaris, ex-empleat de banca, autor del llibre el llibre «La banca culpable«, actual director editorial a iAhorro.com, administrador de l’empresa Futur Finances Balears, SL. i col·laborador del diari Ara Balears.