El Euribor amenaça el sostre del 4,5%

En el món de les finances, l’Euribor és un terme que s’escolta amb freqüència. És un tipus d’interès de referència que s’utilitza en les hipoteques a Europa. Recentment, aquest índex ha estat a les notícies a causa del seu ràpid augment, assolint nivells que no es veien des de novembre de 2008. Però, què significa això per a les persones amb hipoteques i com pot afectar les seves finances personals?

Un salt històric: del -0,505% al 4,007%

L’Euribor ha experimentat un augment sense precedents en l’últim any, passant del -0,505% de gener de 2021 al 4,007% de juny de 2023.

Per tant, ha passat de tipus negatius de menys 0,5% a tipus positius per sobre del 4%, un augment de 4,5 punts percentuals. Aquest és un canvi significatiu que no s’ha vist en la història recent i que té implicacions importants per a aquells amb hipoteques variables. Impacte en les hipoteques variables

Evolució històrica: 2000 a 2023

Impacte en les hipoteques variables

L'augment de l'Euribor té un impacte directe en les persones amb hipoteques variables. Per exemple, per a una hipoteca de 180.000 euros a 25 anys amb un Euribor+1%, la quota passaria de 750€ a 1.041€, un increment de 291€ al mes, 3.482€ a l'any.

Per a moltes famílies, aquest augment requereix d'ajustos dràstics en el seu pressupost. Opinió meva als informatius de IB3 TV del passat diumenge:

El problema de l'endeutament

El problema s'agreuja per a aquells a qui se'ls va concedir una hipoteca quan l'Euribor estava en -0,5% amb una relació d'endeutament del 30%. Amb l'Euribor ara en el 4%, aquesta relació d'endeutament s'està acostant al 60%. Això significa que aquestes persones estan gastant més de la meitat dels seus ingressos en el pagament de la hipoteca, la qual cosa pot portar a problemes financers seriosos.

Cal esperar un Euribor al 4,50%?

L'augment de l'Euribor està vinculat a l'increment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu. S'espera que el BCE segueixi la seva senda de pujada de tipus, entre un 0,25% i un 0,50% addicionals abans de finalitzar 2023, la qual cosa podria portar l'Euribor al 4,50% i a un major estrès financer per a aquells amb hipoteques variables.

Relació entre el tipus "oficial" del BCE i l'Euribor a 12 mesos:

Conclusió

L'augment de l'Euribor és una preocupació per a aquells amb hipoteques variables i pot tenir un impacte significatiu en les finances personals. És important estar informat i preparat per a aquests canvis. Si tens una hipoteca variable, pot ser útil parlar amb un consultor hipotecari per entendre millor com aquests canvis poden afectar-te i quins passos pots prendre per protegir les teves finances.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *