En el món de les finances, l’Euribor és un terme que s’escolta amb freqüència. És un tipus d’interès de referència que s’utilitza en les hipoteques a Europa. Recentment, aquest índex ha estat a les notícies a causa del seu ràpid augment, assolint nivells que no es veien des de novembre de 2008. Però, què significa això per a les persones amb hipoteques i com pot afectar les seves finances personals?

Read more